image

අපි ගැන

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය යනු ශ්‍රී ලංකාවෙන් මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කිරීමේ අරමුණින් සිය කාර්යයන් ඉටු කරන පුරෝගාමී රාජ්‍ය ආයතනයයි. අනෙකුත් කාර්යයන් අතර, මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දීම සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයෙහි ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් වේ. කොළඹ, මහනුවර, ගාල්ල සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කවල වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් රට පුරා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන හතරක් පවත්වනු ලැබේ. මෙම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් සඳහා උපදේශන සේවා සහ නේවාසික ප්‍රතිකාර පහසුකම් සපයනු ලැබේ.


80 දශකයේ මුල් භාගයේ දී, මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුවේ බරපතලකම අවබෝධ කරගත් රජය සහ 1961 දී මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තනි සම්මුතිය මගින් පනවන ලද බැඳීම්වලට අනුකූලව, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය අවම කිරීම සඳහා පුළුල් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන ලදී. ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම 1984 දී, පාර්ලිමේන්තු 1984 අංක 11 දරන ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩල පනත බලාත්මක කළ අතර ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තුළ ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය ඇති කළේය. අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වූයේ 1984 අප්‍රේල් 9 වනදාය.


ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ වැළැක්වීමේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

මත්ද්‍රව්‍ය මත යැපෙන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාමාර්ග සැපයීම.

අන්තරායකර ඖෂධ භාවිතය පිළිබඳ ව්‍යාප්තිය, වායු විද්‍යාව සහ නෛතික, වෛද්‍ය, සමාජ සංස්කෘතික හා ආර්ථික ඇඟවුම් පිළිබඳ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ සිදු කිරීම.


අන්තරායකර ඖෂධ වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීමෙහි යෙදී සිටින ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

අන්තරායකර ඖෂධ පාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධ ජාතික, කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සහ නියෝජිත ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම.

පූර්වගාමී පාලන අධිකාරිය: ඉහත සඳහන් රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස ප්‍රවාහනය කිරීම, බෙදා හැරීම, ගබඩා කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා අධීක්ෂණය.අපේ දැක්ම

“මත්ද්‍රව්‍ය වලින් තොර සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ සුරක්‍ෂිත ජාතියක් ගොඩනැගීම”


අපේ මෙහෙවර

“අදාළ සියලු ආයතන, ප්‍රජාව සහ පුද්ගලයින් බල ගැන්වීමෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සංවර්ධනය කිරීම හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් තොර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සහ සාමකාමී සමාජයක් සහතික කිරීමට නායකත්වය ලබා දීම”


අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

සභාපතිනි

විශ්ෂ‍‍ඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංගි අමරබන්දු

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(රාජකාරී ආවරණ)

භද්‍රානි සේනානායකNDDCB මණ්ඩල සාමාජිකයින්


සභාපතිනි විශ්ෂ‍‍ඥ වෛද්‍ය ප්‍රියංගි අමරබන්දු සභාපතිනි, NDDCB
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. ගනේෂ් ධර්මවර්ධන (පත් කළ සාමාජික)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Prof. අනුලා විකේසුන්දර (පත් කළ සාමාජික)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. එච්.එම් රාජරත්න අධ්‍යක්ෂ සමාජ ආරක්ෂණ අංශයේ / රේගු
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. A. වැලීඅංග රජයේ විශ්ලේෂක
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. සංජීව මේදවත්ත DIG (පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Dr. චම්පික වික්‍රමසිංහ අධ්‍යක්ෂ (DDG සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. H.U ප්‍රේමතිලක අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mrs. තාරකා මාධවි දිසානයක ආයුර්වේද කොමසාරිස්
භාණ්ඩාගාරික Mr. C.W.K ධර්මසේන අධ්‍යක්ෂ (මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව - මුදල් අමාත්‍යාංශය ජනමාධ්‍ය)
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Ms. ගෞරි රාමනා රජයේ විශ්ලේෂක
හිටපු නිලධාරි සාමාජික Mr. ලලිත් පතිනායක SDIG(අපරාධ) පොලිසිය