image

ජාතික මාදක රසායනාගාරය (NNL)

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය දුර්භාවිතය පාලනය නිවාරණය සම්බන්ධ ජාතික කේන්ද්‍රීය ලක්ෂය වන අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක ජාතික මාදක රසායනාගාරය දිවයිනේ ස්ථාපිත රසායනාගාර අතර ප්‍රමුඛතම රසයනාගාරයකි. මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යාත්මක නිරාවරණයන් හා සාක්ෂි මූලික කරගත් සක්‍රීය මත්ද්‍රව්‍ය පාලන / නිවාරණ ප ද්ධතියක්ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය රසායනාගාර සේවා සහ විද්‍යාත්මක සහාය ලබාදෙනු ලැබේ. ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර පිලිබඳ නිවැරදි අවබෝධයකින් හා නිවැරදි නිරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීම හා එය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා විද්‍යාත්මක පරාසයන් හා හැකියාවන් යොදාගනිමින් මතින් නිදහස් නිරෝගිමත් හා සාමකාමී ජනසමාජයක් ස්ථාපිත කිරීම රසායනාගාරයේ මූලික අරමුණ වේ.

ජාතික මාදක රසායනාගාරයේ අරමුණ වන්නේ රට තුල පවතින මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගනිමින් අධීක්ෂණය කරමින් සහ විද්‍යාත්මක ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කරගනිමින්, මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් තොර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිත සහ සාමකාමී සමාජයක් බිහි කිරීම වේ.
අපගේ මූලික ඇගැයීම

නව්‍ය ඉදිරිපත්කිරීම් උදෙසා විශ්වාසනීත්වය, වෘත්තීයමයභාවය, පරීපුර්ණත්වය, වගකීම/වගවීම හා රුචිකත්වය තුල වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ජාතියට ලබාදීම

ඒ වෙනුවෙන් අපගේ සේවය?

• මත්ද්‍රව්‍ය සදහා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් සහ විමර්ශන සඳහා විද්‍යාත්මක සහාය ලබාදීම
විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් උපායමාර්ගික මැදිහත්වීම් සඳහා සහාය වීම
විද්‍යාත්මක නිර්දේශ හා මෙහෙයුම් සදහා බුද්ධි සේවා සැපයීම
විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් ප්‍රතිපත්ති සහ තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම
විද්‍යාත්මක කරුණු පදනම් කරගත් නව සංකල්ප , සම්මතයන් සහ සුදුසුතම කාලීන භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම

අපගේ රසායනාගාර සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය

ජාතික මාදක රසයනාගාරයෙහි ගුණාත්මක බවේ ප්‍රතිපත්තිය

සේවාලාභීන්ගේ සහ අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත හෝ නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධ අධිකාරීන්ගේ අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යන ආකාරයේ උසස් තත්ත්වයේ ගුණාත්මක රසායනාගාර හා විද්‍යාත්මක සේවාවන් ඵලදායී හා ගුණාත්මක ලෙස සක්‍රීය කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඔස්සේ ලබාදීම .
අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාලය (UNODC) විසින් පවත්වනු ලබන ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව සහතික කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ජාතික මාදක රසායනාගාරය සහභාගී වන අතර අපගේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිරවද්‍යතාවය සහ ගුණාත්මකභාවය නිරන්තරයෙන් අන්තර්ජාතික මට්ටමින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

රසායනාගාර හා විද්‍යාත්මක සේවා

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීම සහ පාලනය උදෙසා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සක්‍රීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි මත පදනම්ව,උපාය මාර්ගික යොදාගැනීම් සදහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම පිණිස වඩාත් සමබරවූත්. ඒකාබද්ධ හා බහුවිධවූත් සමෝධානික සේවාවක් ලබාදීම පිණිස ජාතික මාදක රසායනාගාරයේ කාර්ය මණ්ඩලය කැපවී කටයුතු කරනු ඇත.

"මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ, බහු-විනය, සමබර හා සම්බන්ධීකරණ විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් උපාය මාර්ග ස්ථාපිත කිරීමට අපි කැපවී සිටිමු."

ඵලදායී ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා විද්‍යාත්මක සහාය

- විමර්ශනය, මෙහෙයුම් සහ බුද්ධි අරමුණු සඳහා සැක සහිත මත්ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය
-ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණ කට්ටල සැපයීම
-විද්‍යාත්මක උපදේශන සේවා
- නැගී එන මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සහ නීති විරෝධී ඖෂධ වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා මත ධාරිතා වර්ධනය
- අන්තර්ජාල හා සමාජ මාධ්‍ය හරහා මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවිය සහ තැපැල් / කුරියර් හරහා සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක දැනුම

ඖෂධ / ද්‍රව්‍ය අපසරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා නියාමන අරමුණු සඳහා විද්‍යාත්මක සහාය

- ඉහළ අවභාවිත විභවයක් සහිත සැක සහිත ඖෂධ හඳුනා ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම
-ලෝක තහනම් උත්තේජක මර්දන ආයතනය (World Anti Doping Agency) විසින් තහනම් කර ඇති ක්‍රීඩාවල කාර්ය සාධනය වැඩි කරන තහනම් උත්තේජක සහිත අතිරේක ආහාරමය ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම.
- මත්පැන් සහ දුම්කොළ අඩංගු නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය කිරීම සහ පූර්වජ රසායනික ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය කිරීම

විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීමේ උපාය මාර්

- පාසල් ළමුන් අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය සහ කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබඳ මිථ්‍යාවන් සහ යථාර්ථයන් පිටුපස පවතින විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පුහුණු වැඩසටහන්
-පාසැල් , විශ්ව විද්‍යාල, සේවා ස්ථාන සහ බන්ධනාගාරවල මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීමට, විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් සුදුසුම ක්‍රමවේද ප්‍රවර්ධනය කිරීම
- පාසල්, සේවා ස්ථාන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීමේ උපාය මාර්ග වර්ධනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ ඇගයීම සඳහා විද්‍යාත්මක උපදේශනය

විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් ප්‍රතිකාර, පුනරුත්ථාපන හා නැවත සමාජගත කිරීමේ උපාය මාර්ග

- මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුවන් සඳහා ප්‍රතිකාර පුනරුත්ථාපනය සම්බන්ධ 2007 අංක 54 දරණ පණත ක්‍රියාත්මක කිරීමසඳහා අවශ්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක (මුත්‍රා) සාම්පල වල විශ්ලේෂණ වාර්තාවන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත සැපයීම
- පෞද්ගලික හා රජයේ රෝහල්වල රෝගීන් සඳහා රෝග විනිශ්චය සහ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නියම කිරීම.
-ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල සහ බන්ධනාගාරවල සිටින රැඳවියන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භවිතා කිරීමට හේතුව හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
- ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල සහ බන්ධනාගාරවල සිටින රැඳවියන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය භවිතා කිරීමට හේතුව හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
- පූර්ව රැකියා සහ විදේශ අධ්‍යාපන “පරීක්ෂණ” අරමුණු සඳහා “මත්ද්‍රව්‍ය රහිත” බවට සහතික නිකුත් කිරීම
- මත්ද්‍රව්‍ය මත යැපෙන පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ වෛද්‍ය සහ උපදේශන වෘත්තිකයන්ගේ ධාරිතා වර්ධනය
- විශ්ලේෂණය සඳහා ජීව විද්‍යාත්මක නිදර්ශක (මුත්‍රා) සාම්පල ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම

මත්ද්‍රව්‍ය පාලන කේෂ්ත්‍රය හා සම්බන්ධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරින් හා අදාල අනෙකුත් ආයතනයන් සඳහා බුද්ධිමය ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන්

මෙහිදී මාදක ඖෂධ, මනෝවර්තක ද්‍රව්‍ය පාලනයට යටත් ඖෂධ හා පුරෝගාමි රසායන ද්‍රව්‍ය අපනයනය, ආනයනය හා බෙදාහැරිම යන කාරණාවලදී මේ හා කටයුතු කරනු ආයතනයන්හි සේවය කරන නිළධාරින්ගේ නීතිය පිළිබඳ දැනුම හා පර්යේෂණ හැකියාවන් විද්‍යාත්මක පැතිකඩක් ඔස්සේ දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු සැසි පැවැත්වීම සිදු කරනු ලැබේ.
ප්‍රධානවශයෙන්ම දුර්භාවිත ඖෂධ හඳුනා ගැනීම හා නීතිය ක්‍රියත්මක කරන ආයතන නිළධාරින්, විශේෂිතව පුහුණුකරනු ලබනු අතර මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නෛතික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත් දායකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සාක්ෂි එකතු කිරීම , නඩු සකස් කිරීම, සහ අධිකරණමය කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ විශේෂඥ දැනුමද ලබා දෙනු ඇත.

මෙම පුහුණු වැඩමුළුවල අභිමතාර්ථයන් වනුයේ,

1. මාදක ඖෂධ, මනෝවර්තක ද්‍රව්‍ය නීති විරෝධි ලෙස ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධ මුලික දැනුම ලබාදීම.
2. මාදක ඖෂධ, මනෝවර්තක ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධ කේෂ්ත්‍ර පරීක්ෂණ කට්ටල භාවිතා කරමින් ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදීම.
3. මත්ද්‍රව්‍ය වල නවීන ආකාර සම්බන්ධව සහභාගිවන්නන් යාවත්කාලීන කිරීම.

ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ රජයේ සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා ඖෂධ නීති බලාත්මක කිරීමේ ආයතන, සෞඛ්‍ය බලධාරීන්, බන්ධනාගාර බලධාරීන්, අධ්‍යාපන අංශය, සේවා ස්ථාන , රසායනාගාර සේවකයින් ආදිය ඇතුලු පහත සඳහන් විෂයයන් පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම සඳහා NNL විසින් ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ.

විද්‍යාත්මක පුහුණු වැඩසටහන්
විද්‍යාත්මක පුහුණු වැඩසටහන් සමන්විත වන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය, මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍ය සහ පූර්වජයන් ඇතුළුව මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳ දේශන සහ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිවල නෛතික අංශ සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒවාට අදාළ වන ඇඟවුම් ය. එපමණක් නොව, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත්දායකයින් මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සාක්ෂි එකතු කිරීම, නඩු සකස් කිරීම සහ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ නීති පිළිබඳ ඔවුන්ගේ විශේෂඥ දැනුම බෙදා ගනී.

පරිගණක පාදක පුහුණු (CBT) වැඩසටහන

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය හා අපරධ වැළැක්වීමේ කාර්යාලයේ (UNODC) තාක්ෂණික සහාය සමඟින් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවන් සවිමත් කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රමිතිගත කර යාවත්කාලීන කරන ලද පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසී මාධ්‍යයන්ගෙන් ආකර්ශනීය ලෙස නව තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදාගනිමින් පත්වනු ලැබේ.

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ

මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත ගැටළු හා විවිධ පැතිකඩ අනාවරණය කිරීම සඳහා ඵලදායී විසදුම් ලබාදෙනු පිණිස, මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා සැපයුම පාලනයට අදාලව සාර්ථක විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වීම ජාතික මාදක රසායනාගාරයේ ප්‍රධානතම කාර්යයක් වේ. ජාතික මාදක රසායනාගාරයේ විද්‍යාත්මක නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද්දා වූ විශ්ලේෂණ හා පර්යේෂණ වලට අදාලව විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන සහ නව සොයාගැනීම් සම්බන්ධ ඉදිරිපත් කිරීම් රාශියක් , දේශීය සහ විදේශීය සඟරාවල ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 • මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳපල,එම වෙළඳපල හි මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තිය /භාවිතය සහ සැපයීමේ විවිධ පැතිකඩයන් හදුනා ගැනීම.
 • මත්ද්‍රව්‍ය වල ලක්ෂණ හදුනාගැනීම සහ එහි අහිතකර පැතිකඩයන් පිලිබද අධ්‍යයනය කිරීම.ඒ අනුව මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍ර‍භේදයන් වල භූගෝලීය සම්භවය,මත්ද්‍රව්‍ය සැපයුමේ විවිධ අවස්ථා හා ‍බෙදාහැරීමේ ජාල පිලිබද අධ්‍යයනය
 • නිෂ්පාදන ක්‍රම අධීක්ෂණය කිරීම සහ පූර්වගාමී පාලන පියවරයන්හි වැදගත් වන පූර්වගාමී රසායනික ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම.
 • මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුවේ ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක සාක්ෂි පදනම් කරගත් තක්සේරුව, ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය
 • ඵලදායී ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම සහ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මගින් සෞඛ්‍යයට අදාළ වඩාත් ඵලදායී මැදිහත්වීම් පිළිබඳ අධ්‍යයනය
 • ප්‍රතිකාර ක්‍රමවල විශ්වසනීයත්වය හා ඵලදායීතාවය තක්සේරු කිරීම
 • ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලිය තුළ දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිඵල සඳහා සිහිය පුහුණු වීමේ විද්‍යාත්මක ඇගයීම
 • ජාතික මාදක රසායනාගාරය විසින් කරන ලද පර්යේෂණ(NNL)
 • මෑත කාලීන සංවර්ධනයන් හා දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

 • ඖෂධ නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ඊ - විද්‍යාත්මක උපදේශනය
 • ජංගම ඖෂධ පරීක්ෂණ සහ පුහුණු පහසුකම් සංවර්ධනය
 • මත්ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ සදහා රෝහල් වෙත කුඩා රසායනාගාර පහසුකම් සැපයීම
 • සාමූහික විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ රසායනාගාර ජාලය
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා විද්‍යා, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන (STI) යන කේෂ්ත්‍රයන් සදහා පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම
 • බ්ලොටර් පේපර් මත නව මනෝචිකිත්සක ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම
 • මුතුමාල කේ.එම්., වීරසිංහ ඩී.පී.පී., ආලෝකාබණ්ඩාර එස්, අබේසිංහ එස්
 • ඖෂධ නීති බලාත්මක කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ විද්‍යාත්මක බුද්ධි එකතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ”- හොඳම ඉදිරිපත් කරන්නා සම්මානය, වෛද්‍ය නීති සංගමය, වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසි, 2018
 • අබේනායක එම්.ඩබ්ලිව්.එන්.එම්, වීරසිංහ ඩී.පී.පී., ආලෝකාබණ්ඩාර එස්, අබේසිංහ එස්
 • “විද්‍යාත්මක බුද්ධිය වෛද්‍ය හා නෛතික සිද්ධීන් පිළිබඳ සහ ඩිජිටල් සාක්ෂි: අන්තර්ජාලය හා සමාජ මාධ්‍ය හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීමට ඵලදායී ක්‍රමයක් ”
 • අනුෂාන් කේ, වීරසිංහ ඩීපීපී, ආලෝකාබණ්ඩාර එස්, අබේසිංහ එස් (මෙඩිකෝ නීති සංගමය, වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසි, 2018)
 • “මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත අපරාධ නඩු පිළිබඳ විද්‍යාත්මක විශේෂඥ සාක්ෂිකරු: සාමය, යුක්තිය සහ ශක්තිමත් ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඵලදායී ක්‍රමයක්” (වෛද්‍ය නීති සංගමය, වාර්ෂික සැසි, 2018)
 • අනුෂාන් කේ, වීරසිංහ ඩීපීපී, ආලෝකාබණ්ඩාර එස්,
 • චොකලට් වල Psilocin - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට හඳුනාගැනීම (මෙඩිකෝ නීති සංගමය, වාර්ෂික සැසි, 2017)
 • ප්‍රනාන්දු ආර්, ඩී.පී.පී. වීරසිංහ, කේ.කේ.ඩී.ටී.ඩී. ගොඩකුම්බුර
 • ශ්‍රී ලංකා තැපැල් සේවා (මෙඩිකෝ නීති සංගමය, වාර්ෂික විද්‍යාත්මක සැසි, 2016) හරහා ජාවාරම් කිරීමේ උත්සාහයකදී ඩයසපම් හඳුනා ගැනීම.
 • A.D.Y.K. අතව්ඩ, ඩී.පී.පී. වීරසිංහ, ප්‍රනාන්දු ආර්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත පොදු අරිෂ්ටා සැකසුම් වල ඇනබලික් ඇන්ඩ්‍රොජනික් ස්ටෙරොයිඩ් (ඒඒඑස්), උත්තේජක හෝ එතනෝල් අඩංගු වේද? (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ 131 වන සංවත්සරයේ ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය සම්මේලනයේ සාරාංශ පොත)
 • ප්‍රනාන්දු පීඑන්ජේ, පිගෙරා එස්., රොෂානි එස්ඒඑන්, ප්‍රනාන්දු ආර්.
 • සංකීර්ණ ජෛව තරලයක් තුළ බහුවිධ මත්ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතය (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ 131 වන සංවත්සරයේ ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය සම්මේලනයේ සාරාංශ පොත)
 • අතවුඩා, ඒඩීවයිකේ, වීරසිංහ, ඩීපීපී, ප්‍රනාන්දු, ආර්.
 • හෙරොයින් පිරිහීම සහ සාම්පලවල MAM අන්තර්ගතයට එහි සම්බන්ධතාවය.
 • තායිලන්තයේ බැංකොක්හි නීති වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ඉන්දු පැසිෆික් සම්මේලනයේදී ඉදිරිපත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය-නෛතික සමාජ විද්‍යාව
 • අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යා ජාත්‍යන්තර සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. 1994 අංක 67
 • ගංජා සැටිවා එල් හි THC අන්තර්ගතයේ විචලනය.
 • පරිසර උෂ්ණත්වයේ දී සහ ශීත කළ තත්ත්වයේ දී හෙරොයින් MAM සහ මෝෆීන් වලට පිරිහීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගංජා වල THC අන්තර්ගතය තක්සේරු කිරීම සහ එහි THC අන්තර්ගතයට ගබඩා කිරීමේ බලපෑම.
 • ගබඩා කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙරොයින් පිරිහීම සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ එහි නීතිමය ඇඟවුම්
 • හෙරොයින් හායනය සම්බන්ධයෙන් වෙනස් අංශයක් පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනයක්
 • විවිධ හෙරොයින් සාම්පලවල මූලාරම්භය හඳුනා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක්
 • හෙරොයින් II වන කොටස පිරිහීම පිළිබඳ අධ්‍යයනයන්
 • ඇසිටිල් කෝඩීන් / මෝෆින් අනුපාත තක්සේරු කිරීමෙන් හෙරොයින් වීදි සාම්පලවල ප්‍රභවය තීරණය කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ මෙඩිකෝ නීති සංගමයේ දී ඉදිරිපත් කරන ලදී
 • ගංජා අඩංගු දේශීය ඖෂධයක් වන “මදන මොදකය” හි වෙළඳපල සාම්පල සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් ජපානයේ ටෝකියෝ හි සෞඛ්‍ය, පරිසරය හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ දෙවන ලෝක සමුළුවේදී ඉදිරිපත් කරන ලද අතර විද්‍යා වාර්ෂික සැසිවාරයේ දියුණුව සඳහා වූ සංගමය ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත
 • වීදි සාම්පල හෙරොයින් වල අඩංගු පරදාර සේවනය ,තනුක සහ ප්‍රභව හඳුනාගැනීමේදී ඒවායේ අධිකරණ භාවිතය ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය නීති සංගමයේ විද්‍යාත්මක සැසිවාරයේදී ඉදිරිපත් කරන ලදී
 • තලංගම පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිකාර ලබන රැඳවියන්ගේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මුත්‍රා විශ්ලේෂණය කිරීම.
 • ආයුර්වේද ඖෂධවල ගංජා මත ගිතෙල් විෂබීජහරණය කිරීමේ බලපෑම - ජපානයේ IAFS, ටෝකියෝ.
 • ක්‍රීඩාවේ ඖෂධ - අධිකරණ වෛද්‍ය වැදගත්කම පිළිබඳ සමහර අංග - මෙඩිකෝ නීති සංගමය, ශ්‍රී ලංකාව
 • ගංජා අඩංගු දේශීය සූදානම - ශ්‍රී ලංකා සන්දර්භය තුළ ඒවායේ අධිකරණමය වැදගත්කම
 • සංකීර්ණ - ගංජා පදනම් කරගත් ඖෂධ එහි THC අන්තර්ගතයන් ප්‍රමාණ කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක විශ්ලේෂණ තාක්‍ෂණයකි.
 • BMARI හි හෙරොයින් වලට ඇබ්බැහි වූවන් සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරයේ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ මුත්‍රා විශ්ලේෂණ ව්‍යාපෘතිය
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල එරිත්රොක්සිලම් නවෝග්‍රැටෙන්ටෙන්ස් කම්හලේ කොකේන් අන්තර්ගතය විශ්ලේෂණය කිරීමේ වාර්තාව
 • ශ්‍රී ලංකාවේ මෙඩිකෝ නීති සංගමයේ විද්‍යාත්මක සැසිවලදී ඉදිරිපත් කරන ලදී
 • ශ්‍රී ලංකාවේ බහු ඖෂධ භාවිතයට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ගංජා ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ අධ්‍යයනය