image

බාහිර සේවා අංශය

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ බාහිර සේවා අංශය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රතිකාර අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇති ඉල්ලුම අවම කිරීම සහ ජනතාව මේ පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් මත්ද්‍රව්‍ය සැපයීම අවම කිරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට බලය ලබා දීම සඳහා සහය වීමය.
ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය තුළින් මත්ද්‍රව්‍යවලින් මිදීමට සහ පවුල් උපදේශනය තුළින් ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සවිබල ගැන්වීමට මත්ද්‍රව්‍ය යැපෙන්නන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට අපි හැකි‍වේ.
පළාත් නවයක් තුළ දිස්ත්‍රික්ක දහඅටක බාහිර සේවා අංශය විසින් වැඩසටහන් පවත්වනු ලැබේ. බාහිර සේවා අංශයට අනුව ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් පහත සඳහන් මධ්‍යගත සේවාවන් සපයනු ලබයි. • නව ඖෂධ භාවිතා කරන්නන් හඳුනාගෙන ලියාපදිංචි කිරීම.
 • පප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීමට අවශ්‍ය සේවාලාභීන් අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයට හා පෞද්ගලික මධ්‍යස්ථානවල පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන සඳහා යොමු කිරීම.
 • රජයේ රෝහල් සායනයේ උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • පසු විපරම් කිරීම.
 • ඖෂධ භාවිතා කරන්නාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් උපදේශනය කිරීම.
 • විරැකියාව, නෛතික තත්ත්වය, සෞඛ්‍ය සේවා සහ වෙනත් සමාජ ගැටලු සඳහා විසඳුම් සමඟ මග පෙන්වීම.
 • පාසැල්, දෙමාපියන්, ප්‍රජාව, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන, තරුණ කණ්ඩායම්, කම්කරුවන්, වැවිලි අංශය, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අංශය සහ සෞඛ්‍ය අංශය සඳහා නිවාරණ හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • තරුණ කණ්ඩායම්, රජයේ නිලධාරීන්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල සේවය කරන නිලධාරීන් සහ සංවිධානාත්මක නොවන නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • අදාළ පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් විසින් සෘජුවම පළාත් මත්ද්‍රව්‍ය වැළැක්වීමේ හා ප්‍රතිකාර වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • බාහිර නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු

  අංකය
  නිලධාරියාගේ නම
  ස්ථානය තනතුර විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ජංගම දුරකථන අංකය
  1 දිලුම් ප්‍රියංකර වික්‍රමාරච්චි මහතා තිම්බිරිගස්යාය බාහිර සේවා නිලධාරී dilumwickramaarachchinddcb@gmail.com 071 5114640
  2 කේ.ජී.තරංග කුමාරතුංග මහතා කැස්බෑව සහකාර උපදේශක kgtharangakumarathunga@gmail.com 703793086
  3 ආර්.පී.කල්හාරි වසනා මිය මහරගම සහකාර උපදේශක kalhariwasu@gmail.com 717790031
  4 කේ.සී.එම්.ඩී සිල්වා මහතා දෙහිවල DS සහකාර උපදේශක kcmadushan.devi@gmail.com 771684073
  5 පී.ඒ.එන්.පද්මසිරි මහතා හෝමාගම උපදේශන සහකාර nadee.peli@gmail.com 703863144
  6 ඩබ්ලිව්.එන්.සී ප්‍රසන්න මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ සහකාර උපදේශන ncp555sjp@gmail.com 715945762
  7 ඩබ්ලිව්.එච්.කේ.අල්විස් මහතා රත්මලාන DS උපදේශන සහකාර hirankavinda19@gmail.com 718639397
  8 පී.පී.යූ ලක්මාලි මිය කඩුවෙල සහකාර උපදේශක udeshi.ppl@gmail.com 071 5735470
  9 දේවිකා මදුරප්පෙරුම මිය සීතාවක උපදේශන සහකාර 071 6334535
  10 ජේ.ජී.ඉසුරු මදුෂාන් මහතා කොළඹ උපදේශන සහකාර Jayawardhanaisuru@ gmail.com 773155466
  11 ආර්.ඒ.තුෂාරා නිල්මිනි මිය කොලොන්නාව බාහිර සේවා නිලධාරි thunilminirupasinghe@gmail.com 071 8544432
  12 ඒ මොනිකා සී අමරසිංහ මිය මොරටුව බාහිර සේවා නිලධාරි minicanddcb@gmail.com 071 8544429
  13 එන්.කේ.පී දමයන්ති මිය පාදුක්ක සහකාර උපදේශක පාදුක්ක nkpdamayanthi@gmail.com 070 2195841
  14 ඩී.එම්. ධනුෂ්ක ප්‍රියලාල් දිසානායක මහතා කොළඹ සහකාර සේවා නිලධාරි dissanayakedmdp90@gmail.com 070 1901025
  15 ටී.ජී. ආරියරත්න නිලධාරී මහතා මහනුවර බාහිර සේවා නිලධාරී tariyarathna7119@gmail.com 071 8544439
  16 ආර්.ආර්.අංජලී රාජපක්ෂ මිය මාතලේ උපදේශන සහකාර anju1zero1@gmail.com 0702759745/0770367927
  17 සංජීව විජරත්න මහතා නුවරඑළිය බාහිර සේවා නිලධාරී sanjeewa.nddcb@gmail.com 071 4225018
  18 තමරා සෙනවිරත්න මිය අනුරාධපුර බාහිර සේවා නිලධාරී ctsenevirathna366@gmail.com 705935735
  19 එන්.ජී.ඩී.එස්. විජේසිංහ මිය පොළොන්නරුව සහකාර උපදේශක 712422480
  20 එච්.ජී. චමීර ලක්මාල් මහතා මාතර බාහිර සේවා නිලධාරී clakmalbandara@gmail.com 071 3965040
  21 එල්.කේ.එස්.මල්කුමාරි මිය ගාල්ල බාහිර සේවා නිලධාරී samanthamalkumari@gmail.com 071 8050564
  22 වී.ජී.සී.සුපුන්සලා මිය හම්බන්තොට සහකාර උපදේශක chamarisupunsala2@gmail.com 711830426
  23 එෆ්.ආර්.එස්.සී. තොටවත්තගේ මහතා කෑගල්ල බාහිර සේවා සහකාර sthotawathage@gmail.com 076 3030848
  24 එස්.ඒ.ඩී. චානිකා අබේසිංහ මිය රත්නපුර සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී dhyanichani2011@gmail.com 071 3613913
  25 සී අයි කේ අමරකෝන් මහතා බදුල්ල බාහිර සේවා නිලධාරී chanishya1@gmail.com 702145624
  26 දිනේෂ් චතුරංග මහතා බදුල්ල උපදේශන සහකාර 718806846
  27 බී.අජිත් කුමාර මහතා මොණරගල බාහිර සේවා සහකාර ajithkumara1989bk@gmail.com 070 2803837
  28 ජී.විජයධර්ෂන් මහතා මඩකලපුව සහකාර උපදේශක gvijayatharshan@gmail.com 077 1001715
  29 ඒ. එච්.එම්. සෆ්වාන් මහතා ත්‍රිකුණාමලය සහකාර උපදේශක mohomedsafwan1991@gnail.com 071 1786997
  30 එම්. රෂාඩ් මහතා අම්පාර සහකාර මත්ද්‍රව්‍ය අධ්‍යාපන හා තොරතුරු නිලධාරී 767191119
  31 සුරංගි වෙලගෙදර මිය කුරුණෑගල සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී surangiwelagedara@gmail.com 071 9077404
  32 නදීකා සඳනායක මිය කුරුණෑගල බාහිර සේවා නිලධාරී sandanayakau@gmail.com 768673660
  33 ලක්මි නිලංකා මිය කුරුණෑගල සහකාර උපදේශක lakmee.pd@gmail.com 702279827
  34 එන්.ඩී තිලින ජයවර්ධන මහතා පුත්තලම බාහිර සේවා නිලධාරී jayawardana988@gmail.com 071 7686216
  35 බුද්ධිමා නුවන්ගනි ‍මෙනවිය ජා ඇල,මහාර,මීගමුව,වත්තල සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී buddhima33@gmail.com 713663633
  36 බී.ඒ. ඒ. එස්. කේ කුමාරි මිය ගම්පහ සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී shyamabeysinghe904@gmail.com 071 9077262
  37 දිලිනි මධුෂානි මිය කළුතර සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී kdmadhushani@gmail.com 710339200
  38 බුද්ධි එරන්ගිකා මිය කළුතර සහකාර බාහිර සේවා නිලධාරී buddhiperera80@gmail.com 071 0682390
  39 එස්. ජයප්‍රකාශ් මහතා මන්නාරම,වවුනියා (ආවරන කලාපය) උපදේශන සහකාර prakashsebestian@gmail.com 0773550484/0763812884
  40 ජේ සියමිනි වයලට් මිය යාපනය සහකාර උපදේශක siyaviolet@gmail.com 077 0760222
  41 එස්. වනිගතුංග මහතා ප්‍රධාන කාර්යාලය උපදේශන සහකාර senali.wanigathunge94@gmail.com 714836635
  42 ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.එස්.විජෙකෝන් මහතා ප්‍රධාන කාර්යාලය උපදේශන සහකාර aruniwijekoon672@gmail.com 0714912122/0773634218

  පහත තොරතුරු සදහා අදාළ ලින්කය වෙත පිවිසෙන්න

  මනෝ චිකිත්සක සායන පිළිබඳ තොරතුරු

  ප්‍රවෘත්ති සහ කැපී පෙනෙන අවස්ථා

  වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා සහ තත්ව වාර්තා