image

பயனுள்ள இணைப்புகள்

தகவல் அதிகாரி– Click Here

இலங்கை அரசு – www.gov.lk

இலங்கை ஜனாதிபதி – www.president.gov.lk

ஜனாதிபதி செயலகம் – www.presidentsoffice.gov.lk

பாதுகாப்பு அமைச்சகம் – www.defence.lk

இலங்கை விமானப்படை – www.airforce.lk

இலங்கை கடற்படை – www.navy.lk

இலங்கை ராணுவம்– www.army.lk